Search
Close this search box.

نکات طلایی در تدوین شرط داوری در قراردادها

شرط داوری مناسب

شرط داوری توافقی است بین طرفین که مقرر می دارد هر گونه اختلاف ناشی از قرارداد باید به جای طرح در مراجع قضایی، از طریق داوری حل و فصل شود. تدوین شرط داوری مناسب، می بایست به صورت مورد به مورد (با توجه به شرایط هر قرارداد) صورت گرفته و مستلزم درک قوانین و مقررات […]

نگاهی به مزایای داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

    داوری تجاری بین المللی به روشی رایج برای حل و فصل اختلافات بین طرفین درگیر در معاملات تجاری بین المللی تبدیل شده است. داوری به بیان ساده “فرایند حل و فصل اختلافات است که از طریق آن اختلافات بین طرفین به یک شخص ثالث بی طرف برای قضاوت نهایی و الزام آور، بر […]